Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo taisyklės, kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, yra skirtos suteikti informaciją apie UAB „Ontragie“ („Pardavėjas“) bei išdėstyti asmenims, įsigyjantiems prekes („Prekės“) elektroninėje parduotuvėje („Pirkėjas“), Prekių, parduodamų šioje elektroninėje parduotuvėje pardavimo sąlygas („Taisyklės“).

1.2. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo („Sutartis“). Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą elektroninėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. UAB „Ontragie“ gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis. Elektroninės prekybos tikslu, mes naudojame Jūsų duomenis, kuriuos pateiksite apsipirkimo ar paskyros susikūrimo metu arba užpildant užklausą.  Be šių duomenų negalės būti įvykdytas jūsų pasirinkimas – prekės įsigijimas internetu. Plačiau apie duomenų panaudojimą rasite privatumo politikoje. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.

1.3. Taip pat informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos 2 dalyje nustatyta tvarka. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas. Paskutinį kartą šios Taisyklės buvo atnaujintos 2023-08-25

2. Teisė keisti taisykles

2.1. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl:
(a) apmokėjimo sąlygų keitimo;
(b) taikytinų teisės aktų pakeitimų.

2.2. Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija.

2.3. Kiekvieną kartą pasikeitus Taisyklėms, Pardavėjas informuos Pirkėją ir praneš apie tai, nurodydamas, kad Taisyklės buvo pakeistos ir jų pakeitimo data bus pateikiama šių Taisyklių 1.3 punkte.

3. Prekės

3.1. Elektroninėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio arba atliktų darbų/ sumontuotų statinių fotografijos. Nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

4. Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas

4.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, ir galioja iki visiško pareigų ir atsakomybės, nustatytų pagal šią sutartį įvykdymo.

4.2. Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti, ištaisyti ar koreguoti prieš teikiant galutinį užsakymą. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų teikiamą užsakymą, kiekviename užsakymo teikimo etape.

4.3. Pirkėjui pateikus užsakymą, jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą. Užsakymas pradedamas vykdyti gavus iš Pirkėjo užsakymo apmokėjimą, jeigu nebuvo pasirinktas apmokėjimas grynaisiais pinigais, atsiimant prekes iš sandėlio.

4.4. Paruošus užsakymą, Pardavėjas patvirtina užsakymą, išsiųsdamas Pirkėjui elektroninį laišką, patvirtinantį, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui arba užsakymo būsena: Užsakymas yra suruoštas ir jį  galite atsiimti iš UAB „Ontragie“ sandėlio Vilniuje. (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas).

4.5. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

5. Sutarties atsisakymas ir pinigų grąžinimas

5.1 Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti Sutarties per šių Taisyklių 5.2 punkte nurodytą laikotarpį (išskyrus atvejus numatytus CK 6.228 (10) str. 2 d.) Ši nuostata reiškia, kad Pirkėjas minėtu laikotarpiu persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti Prekės, turi teisę pranešti Pardavėjui apie savo sprendimą, atsisakyti Sutarties, grąžinti Prekę Pardavėjui ir susigrąžinti sumokėtus pinigus.

5.2. Pirkėjo teisė atsisakyti Sutarties atsiranda nuo Sutarties sudarymo dienos, kaip ji yra apibrėžta Taisyklių 4.1. dalyje. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės perdavimo jam atsisakyti Sutarties, grąžinti Prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.

5.3 Pirkėjas, pageidaudamas atšaukti Sutartį, turi pateikti aiškų pranešimą Pardavėjui, kuriame būtų išdėstytas sprendimas atsisakyti Sutarties el.p. info@dug.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

5.4. Prekės grąžinamos į UAB „Ontragie“  sandėlį.

5.5. Teise grąžinti Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas Prekės grąžinimui nustatytas terminas, Prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Visos grąžinamos Prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais. Grąžinama Prekė turi būti originalioje pakuotėje (su instrukcija, jei ji buvo pristatyti su Preke).

5.6. Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą arba, tuo atveju, jeigu PVM sąskaita faktūra nėra išrašoma, kitą Prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą, užsakymo numerį.

5.7. Už grąžinamos Prekės komplektaciją atsako Pirkėjas. Jei Prekė nesukomplektuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos Prekės.

5.8. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 5.7 punktui.

5.9. Tuo atveju, jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui, po Sutarties atšaukimo:
(a) Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekes Pardavėjui;
(b) išskyrus atvejus, susijusius su nekokybiška Preke, Pirkėjas bus atsakingas už Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidų padengimą;
(c) Pirkėjas turi pareigą tinkamai saugoti Prekes iki jų grąžinimo Pardavėjui.

6. Pristatymas

Pristatymas į namus

6.1. Pirkėjo pasirinkimu, Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais Prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.

6.2. Pirkėjas užsakymo metu pasirinkdamas Prekių pristatymo į namus paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.

6.3. Įprastai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, skiltyje „Pristatymas“ nurodytais terminais. Pardavėjas negarantuoja, kad Prekės visais atvejais bus pristatytos per šiame punkte nurodytą terminą, ypač jei užsakomų Prekių nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių neriją (tiesa, šiuo atveju, taikoma papildoma priemoka, nurodyta skiltyje „Pristatymas“).

6.4. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai Pardavėjas perduoda Prekes kurjeriui.

6.5. Pirkėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo momento patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui per nurodytą terminą neįvykdžius šios pareigos ir nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės yra tinkamos, o kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.

Atsiėmimas UAB „Ontragie“ sandėlyje

6.6. Pirkėjo pasirinkimu, elektroninėje parduotuvėje užsakytos Prekės gali būti nemokamai atsiimamos UAB „Ontragie“ sandėlyje.

6.7. Pardavėjui paruošus Prekes atsiėmimui, Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu apie tai, kad Prekės yra paruoštos atsiėmimui.

6.8. Atsiimant Prekes parduotuvėje Pirkėjas turi:
(a) nurodyti užsakymo numerį;
(b) pateikti asmens tapatybės dokumentą.

6.9. Atsiimti Prekes gali tik pats Pirkėjas. Jei Prekes atsiims kitas asmuo, užsakant Prekes būtent jis turi būti nurodomas kaip Prekių gavėjas. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, Pardavėjas turi teisę reikalauti įgaliojimo Prekių atsiėmimui.

7. Prekių kaina ir pristatymo išlaidos

7.1. Prekių kainos bus tokios, kokios yra nurodytos elektroninėje parduotuvėje. Pardavėjas deda visas protingas pastangas tam, kad užtikrintų, kad Prekių kainos, tuo metu, kai Pirkėjas pateikia užsakymą, būtų teisingos.

7.2. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.

7.3. Prekių kainos pateikiamos įskaitant PVM (ten kur jis taikomas) tokio dydžio, kuris taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje.

7.4. Prekių kainos neapima pristatymo išlaidų. Pristatymo išlaidų dydis nurodomos elektroninėje parduotuvėje gali keistis.

8. Apmokėjimas

8.1. Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti:
(a) naudodamasis elektronine bankininkyste;
(b) grynaisiais pinigais;
(c) banko pavedimu;
Detalesnė informacija, susijusi su apmokėjimu, pateikiama skiltyje „ Atsiskaitymo būdai“.

8.2. Pirkėjui pasirinkus 8.1(a) punkte nurodytą atsiskaitymo būdą, Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo mygtuko „Užsakyti“ paspaudimo. Per šį terminą nepatvirtinus mokėjimo pavedimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti Sutartį ir anuliuoti užsakymą.

8.3. Pirkėjo pasirinktos Prekės rezervuojamos Pardavėjo sistemoje bei Pardavėjas ima vykdyti užsakymą:
(a) kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie atliktą mokėjimą už pasirinktas Prekes –8.1(a), 8.1 (c) punktų atveju;

8.4. Už Prekes 8.1 (b) punkte numatytu būdu, šis būdas galimas tik atsiimant prekes UAB „Ontragie“ sandėlyje.

9. Prekės kokybė

9.1. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija). Pardavėjas skirtingoms Prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių Prekių aprašymuose.

9.2 Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

9.3. Jei pristatyta Prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas gali kreiptis į UAB „Ontragie“ el.p. info@dug.lt.

9.4. Teikdamas skundą Pirkėjas turi pridėti Prekės įsigijimo PVM sąskaitą faktūrą arba, tuo atveju, jeigu PVM sąskaita faktūra nėra išrašoma, kitą Prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą bei nurodyti tokią informaciją:
(a) Prekės užsakymo numerį;
(b) Prekės nuotrauką, brokuotos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti);
(c) Prekės pakuotės nuotrauką;
(d) aprašyti Prekės broko, gedimo požymius ar įvardyti trūkstamą dalį.

9.5. Teikdamas skundą Pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:
(a) Pardavėjui neatlygintinai per protingą terminą pašalinant Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
(b) atitinkamai sumažinant pirkimo kainą;
(c) pakeičiant Prekę analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
(d) grąžinant sumokėtą Prekės kainą ir atsisakant Sutarties, kai netinkamos kokybės Prekės yra esminis užsakymo pažeidimas.
Detalesnė informacija pateikiama skiltyje „Prekių grąžinimas“.

9.6. Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo datos.

10. Pirkėjo pareigos

10.1. Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus registracijos formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

10.2. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis elektronine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

10.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

10.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

11. Pardavėjo pareigos

11.1. Pardavėjas įsipareigoja:
(a) dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;
(b) gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

12.2. Užsiregistravęs elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie elektroninės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus elektroninėje parduotuvėje.

12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.4. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

12.5. Už Sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Informacijos siuntimas

13.1. Pardavėjas visus informacinius pranešimus ir pranešimus tiesioginės rinkodaros tikslais, siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjui el. paštu info@dug.lt.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt

14.2. Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/